Karoline Mathisen

Karoline Mathisen (1898 - 1981) var i 1925 ferdig utdannet lege. Hun var særdeles samfunnsengasjert og aktiv.

Karoline Mathisen var Tromsøs første kvinnelige lege og bodde i Jonas Lies gate 9. Hun arbeidet både som distriktslege og i psykiatrien. Fra og med 1928 hadde hun sin praksis i Tromsø. Hun satt som bystyremedlem i Tromsø for partiet Venstre i perioden 1933 - 1940, var varamann til kommunestyret, satt i vergerådet, edruelighetsnemda og i tuberkolosehjemmets styre. Videre var hun aktiv i Norgeshjelpen og i kvinnenes arbeidshjelp, formann i Nordens lokallag, medlem i det lokale kringkastingsrådet og styreformann i Røde Kors sykepleierskole. I 1971 ble Karoline Mathisen utnevnt til ridder av St. Olavs orden.

Gerd Bjørhovde var i avisa Tromsø om ett av klubbens prosjekt.