Aktivitetsplan 2022

Aktiviteter høsten 2022

HØST 2022

1.september. MEDLEMSMØTE . Ute Vogel - om urbant landbruk

24.september. Frivillighet i sentrum

1.oktober. Finloppis i Rødbanken - bankhjørnet

4.oktober. MEDLEMSMØTE. Torunn Sedolfsen . Tekstiler i Troms - en smak av tøyprøver fra samlingen ved Norges arktiske universitesmuseum

Oktober. Markere Soroptimistbenken

26.oktober. Presentasjon av kalender - Tromsø Bibliotek

Uke 44. Salg av kalendere starter

29.-30. oktober. Vennekurs 

1.november. MEDLEMSMØTE

19.november. Stand på julemessa på Åsgård

25.november. Oransje dager starter

6.desember. MEDLEMSMØTE

10. desember. Avslutning på oransje dager

10.desember. Frivillighetsdagen

10.desember. Salg av kalendere, bankhjørnet ?