Aktivitetsplan

Aktiviteter våren 2021

 

Møtene våre blir digitale så lenge smitterestriksjonene varer. Vi samles til ordinære møter så snart det lar seg gjøre.  

Januar   Medlemsmøte

            Om Leseombud - Liv Carsten Knudsen            5 min. Kirsti Ytrehus

Februar  Medlemsmøte

            Vi besøker glasshytta "Blåst" 

             Planlegging 8.mars                                        5 min: Trine Sørensen

Mars     Medlemsmøte

            Årsmøte - Årsmøtesaker.                                5 min: Wenche Melkid

8.mars         Markering av Den internasjonale kvinnedagen

Mars/aprilMedlemsmøte

              Eldrediskriminering - Tove Bull

               eller arbeid i prosjektgruppene                      5 min: Judith Maan

                      Landsmøte og representantskapsmøte 2021

26-28 april  Ålesund

Mai         Medlemsmøte

              Om Kirsten Sand. Vi besøker det lille huset.

              Kunsthistoriker Ingebjørg Hage inviteres.         5 min: Hilde Blix

Juni       Medlemsmøte

             Om Ottar Trine Sørensen  

             evt. strandrydding                                           5 min: Gørill Hesstvedt