Aktivitetsplan

Aktiviteter høsten 2021

 

  

7. September: Medlemsmøte

           Tema: Kirsten Sand. Foredrag ved professor i kunsthistorie, arkitekt Ingebjørg Hage

22.september: Internasjonal gruppe har møte med Redd Barna

24.-25. september: Delta i Harstad-klubbens 70-årsjubileum

5.oktober:  Medlemsmøte

                   Oppstart av nytt soroptimistår, presentasjon av nye tillitskvinner lokalt og sentralt

27.oktober: Åpent møte på Tromsø bibliotek og byarkiv

                 Presentasjon av kalenderen

12.-13.november:Salg av kalender og mulig annet. Veita

2.november:Medlemsmøte

25.november: Internasjonalt seminar

26.november-10.desember:Oransje dager

3.-4, desember: Salg av kalender og mulig annet. Veita

7.desember: Medlemsmøte

                     Tema jula ved Liv Helene Willumsen og Marit Hauan ?