Krisesenteret 40 år

I anledning Tromsø krisesenters 40 års jubileum, inviterte Tromsø soroptimistklubb lederen Hanne Stenvåg ved senteret til å holde foredrag om krisesenteret. Hun fortalte om utvikling og etablering av krisesenter. Det startet som frivillig arbeidet, men er nå samfunnets ansvar. Tre av dem som var tilstede på medlemsmøtet har jobbet frivillig ved krisesenter.


Krisesenterloven kom i 2010. Den sier at alle kommuner skal ha tilbud om krisesenter. Krisesenteret for Tromsø og omegn omfatter ni kommuner. Det er fullfinansiert av kommunene og har fire fulltidsansatte og åtte deltidsansatte.


Krisesenteret skal gi strategisk hjelp i en kaotisk situasjon, og hjelp til selvhjelp.


Tromsø soroptimistklubb valgte å gi en pengegave til Tromsø og omegn krisesenter.

Hanne Stenvaag