Møteplan for soroptimiståret 2017 - 2018

HØST 2017

7. nov. Prosjektmøte. Vi skal i hovedsak få informasjon om to mulige prosjekter og diskutere hvordan vi kan bidra i disse.

5. des. Julemøte. Ikke fastsatt program.

 

VÅR 2018

2. jan.

6. feb.

6. mars

3. april

8. mai

5. juni