Oransje dager

Oransje dager er FN´s kampanje til avskaffelse av vold mot kvinner. Kampanjen markeres med oransje farge.

25 november er dagen da soroptimister verden over retter søkelyset på bekjempelse av vold mot kvinner. Vold mot kvinner skjer ofte i nære relasjoner og kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Det er et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og setter utvikling av alle samfunn tilbake. Vold og overgrep holdes ofte skjult og er knyttet til skam og skyld. 

Interoptik lyser i oransje for å markere kampanjen Orange the World.