Aktivitetsplan

Aktiviteter høsten 2021

 

  

7. September: Medlemsmøte

           Tema: Kirsten Sand. Foredrag ved professor i kunsthistorie, arkitekt Ingebjørg Hage

22.september: Internasjonal gruppe har møte med Redd Barna

24.-25. september: Delta i Harstad-klubbens 70-årsjubileum

5.oktober:  Medlemsmøte

                   Oppstart av nytt soroptimistår, presentasjon av nye tillitskvinner lokalt og sentralt

27.oktober: Åpent møte på Tromsø bibliotek og byarkiv

                 Presentasjon av kalenderen

12.-13.november:Salg av kalender og mulig annet. Veita

2.november:Medlemsmøte

25.november: Internasjonalt seminar

26.november-10.desember:Oransje dager

3.-4, desember: Salg av kalender og mulig annet. Veita

7.desember:  Medlemsmøte

                     Tema jula ved Liv Helene Willumsen og Marit Hauan ?

11.januar:     Medlemsmøte

                     Arbeid med våre prosjekter.

  8.februar:    Medlemsmøte

                      Helse, kjønn og teknologi v/Hege Kristin Andreassen

   8. mars:      Medlemsmøte

                       Yrkesforedrag v/Judith Maan. - Quiz på kvinnedagen

 

   5.april:         Årsmøte

                        

   3.april:         Medlemsmøte

 

   22-24 april    Distriktsmøte I Svolvær -

                      Markering av Svolvær Soroptimistklubbs 70-års jubileum.

                

 

 

   24.mai:       Markering av 70-årsjubileum

                      Utsatt til høsten.

                     

 

    7.juni:          Medlemsmøte

                       KVinnelige fiskere.