Frivillighet i sentrum

Tromsø kommune inviterte til «Frivillighet i sentrum» lørdag 7. september 2019. Tromsø soroptimistklubb har som sitt lokale prosjekt valgt å jobbe for å bedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte i fengsel.

Kvinner utgjør ca. 5% av norges innsattbefolkning. Undersøkelser viser at kvinnelige innsatte i fengsel gjennomgående har større psykiske og somatiske helseutfordringer sammenlignet med mannlige innsatte. Videre er det få fengsler i Norge som er rene kvinnefengsler. Det eneste kvinnefengslet vi har i Norge er Bredtvedt fengsel i Oslo. Flere fengsler har kvinneavdelinger, men kun Stavanger fengsel har en egen kvinneavdeling på lukket avdeling.

I Tromsø fengsel får ikke kvinnelige innsatte på lukket avdeling sone i fellesskapsavdeling slik menn får, men må sone på den mest restriktive avdelingen der fellesskap med andre ikke er hovedregelen. Videre er normen i norske fengsler i dag at de sysselsettingstilbudene som finnes, i hovedsak er tilpasset menn.

Vi i Tromsø soroptimistklubb ser at kvinner i fengsel oftere må innfinne seg med tyngre soningsløp enn menn på grunn av at de har ikke tilpassede sysselsettingstilbud og soningsforhold. Dersom de ønsker soning tilpasset kvinner betyr det å reise til et annet fengsel som igjen kan gjøre det vanskelig å opprettholde kontakten med barn og familie ved at de ikke har de samme mulighetene for besøk og samvær.

Tromsø soroptimistklubb har inngått et samarbeid med Tromsø fengsel og flerbruskrommet ved fengselet. Flerbruksrommet er et tilbud for kvinnelige innsatte ved åpen avdeling, der de kan drive med søm og redesign. Flerbruksrommet har også et skinnverksted. Det arrangeres sykurs og de innsatte har deltatt på julemesser med produkter laget på flerbruksrommet.

Vi fikk sydd tøyvesker som vi solgte i klubben. Veskene hadde ulike mønsterdesign og hadde soroptimistklubbens logo samt logoen fengslene fashion trykket på. Alle veskene ble solgt og inntektene gikk til klubbens arbeid.

Videre plan for samarbeidet er under utforming. Tromsø soroptimistklubb har også hatt innlegg i lokal- og regionalavis, samt i magasinet Fri fagbevegelse der kvinners soningsforhold ble tematisert. I et likestilt samfunn bør det være likestilling for alle.

Bildene er av veskene som ble solgt og av ordfører Kristin Røymo da vi hadde stand på frivillighetsdagen i Tromsø. Hun kjøpte en veske.
Ordfører Kristin Røymo besøkte standen vår.
Vi hadde bærenett for enhver smak.
Vår stand i Storgata.