Oransje dager

25.november starter FN´s kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner. Kampanjen markeres med fargen oransje og varer til 10.des som er menneskerettighetsdagen.

25.november retter soroptimister verden over søkelyset på bekjempelse av vold mot kvinner. I den anledning fikk Tromsø Soroptimistklubb med velvillighet, bygningene til Interoptik og Wi-to i Storgata + Pust badstuanlegg farget i oransje. Tromsø Soroptimistklubb var også medarrangør til seminaret  Vold i hjemmet - hva kan gjøres ? Dette ble sendt digitalt.

Flittige medlemmer har produsert oransje luer og pannebånd som ved siden av innkjøpte oransje produkter skulle selges på stand i byen. Koronapandemien satte en stopper for det. Men disse er solgt gjennom Facebooksiden vår og på medlemsmøter.

Vold mot kvinner er et globalt problem som finnes i alle samfunn. Vold mot kvinner skjer ofte i nære relasjoner og kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold og overgrep holdes ofte skjult og er knyttet til skam og skyld.

FN`s kampanje for avskaffelse av vold mot kvinner blir også dette året markert 25.nov.-10.des . 

Interoptik lyser i oransje for å markere kampanjen Orange the World.