Styret 2017-2019

President: Berna Kampevoll

Visepresident: Halldis Valestrand

Kasserer: Hilde M. Johannessen

Sekretær: Gøril Hesstvedt

Styremedlem: Åse Elin Grøttum

Varamedlemmer: Gerd Bjørhovde og Unn Guldis Johnsen

 

Nettansvarlig: Judith E. Maan

 

Representanter til representantskapsmøtet 9. - 11. juni 2017

Berna Kampevoll

Hilde M. Johannessen

Vara: Gøril Hesstvedt