Styret 2021-2022

Styret og tillitskvinner.

Leder: Aud Tåga

Nestleder: Sigrid Ag

Kasserer: Astrid June Nermo

Sekretær: Kirsti Ytrehus

Styremedlem: Inger Stakkevold Karlsen

 

Suppleant: Berna Kampevoll og Hilde Rustad

Ekstensjonsansvarlig: Åse Elin Grøttum og Hilde Johannesen

 Nettansvarlig: Hlde Rustad

Programansvarlig: Åse Elin Grøttum

Assisterende programansvarlig: Astrid Nermo

 

Representanter til representantskapsmøtet: Aud Tåga og Sigrid Ag

Suppleanter: 1) Astrid June Nermo, 2) Inger Stakkevold Karlsen, 3)Hilde Rustad

 

Valgkomite: Åse Elin Grøttum og Inger Stakkevold Karlsen