Styret 2023

Styret og tillitskvinner.

Leder: Kirsti Ytrehus

Nestleder: Sigrid Ag

Kasserer: Astrid June Nermo

Sekretær: Inger Stakkevold Karlsen

Styremedlem: Elisabeth Arnesen

 

Suppleant: Berna Kampevoll og Hilde Rustad

Ekstensjonsansvarlig: Berna Kampevoll og Tone Bjørnsen

 Nettansvarlig: Aud Tåga

Assisterende nettansvarlig: Hilde Blix

Programansvarlig: Hilde Rustad

Assisterende programansvarlig: Liv Helene Willumsen og Hilde Johannessen

 

Representanter til representantskapsmøtet: Kirsti Ytrehus og Elisabet Arnesen

Suppleanter: 1) Elisabeth Sanderen  2) Mona Isaksen 3) Ellen Mentzoni

 

Valgkomite: Åse Elin Grøttum og Hilde Johannessen