Velkommen til Tromsø Soroptimistklubb

Tromsø Soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International (SI), et verdensomspennende nettverk av yrkeskvinner som arbeider for å fremme menneskerettigheter og bedre kvinners og jenters livssituasjon. Soroptimist International har rådgivende status i FN.

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Lurer du på hva navnet betyr? Ordet "soroptimist"  kommer av de latinske ordene "sorror" og "optima" og kan fritt oversettes til " Best for kvinner"

 

 

Tromsø Soroptimistklubb har nå fått egen Facebookside. Besøk oss gjerne der.

 

 Prosjektgruppen, Foregangskvinner i nord, som består av Tove Bull, Gerd Bjørhovde og Hilde Blix har satt fokus på det det "kjønnsskjeve Tromsø"

De har i skriv til Tromsø kommune/ved ordførereren vist til mangelen på skulpturer, bygninger, minnesmerker og gater over navngitte kvinner. Nå ser det ut som det løsner. Initiativet har ført til at saken har fått oppmerksomhet både i NRK og i lokale aviser.

 

Bli medlem

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima