Hva gjør vi?

Tromsø Soroptimistklubb er medlem av Soroptimist Internasjonal, en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner. Vi er en global stemme for kvinner gjennom bevisstgjøring, formidling og handling.

Tromsø Soroptimistklubb jobber med flere prosjekter. Det er klubben selv som kommer frem til hvilke prosjekter som støttes og i dialog med involverte i prosjektet avgjøres det hvordan klubben best kan støtte.

I menyen til høyre er mer informasjon om de ulike prosjektene.

Vil du vite mer om hva vi hva vi står for?

Se flyveblad om soroptimistene og vårt arbeid!

ORANSJE DAGER

 Markering av FN´s kampanje mot vold mot kvinner.

 

Vold mot kvinner er et globalt problem som finner sted i alle kulturer og i alle samfunn.Vold mot kvinner skjer ofte i nære relasjoner , og kan ramme kvinner uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn eller status. Vold og overgrep holdes ofte skjult og er knyttet til skam og skyld.

 

Foto: Pixabay
Interoptik lyser i oransje for å markere kampanjen Orange the World.