Hva skjer?

Tromsø Soroptimistklubb møtes den første tirsdagen i hver måned. Vi spiser og prater litt sammen før vi går over til kveldens program.

Møtene kan inneholde foredrag av eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer og diskusjoner om aktuelle temaer.

Noen ganger vil medlemmene delta på bedriftsbesøk eller kulturarrangement.

Enkelte møter vil være åpne for andre enn medlemmer også.

Charterfest 18. februar 2017 I Bikuben. Foran f.v. er Berna Kampevoll (påtroppende president i Tromsø), Kirsti Guttormsen (president i Norgesunionen), Maria Elisabetta de Franciscis (president SI Europa), Halldis Valestrand (charterpresident Tromsø) og Sigrid Ag (gudmor, visepresident SI Europa) – Foto: Åse Engebretsen