Om klubben

Tromsø har en lang soroptimisthistorie, og etter noen år uten aktiv klubb, starter vi på nytt i 2017.

Ny Tromsø Soroptimistklubb ble stiftet 18. februar 2017, og det ble markert med Charterfest 17.-19. februar.

Soroptimistene er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tromsø Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).
Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

SI Europaføderasjonen har representasjon i EuroparådetEuropean Women's Lobby og OSCE.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.