Medlemsmøter

Medlemsmøter

Vi har medlemsmøter 1.tirsdag i måneden i perioden september til juni. På møtene våre har vi foredrag om ulike temaer med eksterne foredragsholdere, yrkesforedrag av medlemmer, og møter i samarbeid med andre organisasjoner. Vi har også "fem minutter" der en av klubbens medlemmer snakker om noe hun er opptatt av. Om ikke annet er avtalt, holdes møtene på "Amtmannens Datter".

Møtene starter vanligvis kl 19.30 med sosialt samvær fra kl 19.00