Minneord over Rannveig Methi

Tromsø Soroptimistklubb har mistet en av sine veteraner. Vi takker og er takknemlige for vennskap og innsats.

Minneord for Rannveig Methi.

Tromsø Soroptimistklubb har mistet en av sine veteraner.Rannveig Alice Methi gikk bort 13.september 2021. Hun ble 80 år gammel.

Tromsø har hatt to soroptimistklubber, og Rannveig var aktiv i begge. Den første ble lagt ned i 2007, da var det ikke aktivitetsgrunnlag for fortsatt drift.

Knapt 10 år senere ble Rannveig kontaktet av Soroptimistklubben sentralt: Nord-Norges største by burde ha en klubb. Rannveig tok tak. Samlet noen av de gamle medlemmene og noen andre interesserte, og startet nyetablering. Fra 2017 har Tromsø en aktiv og oppegående klubb med både yrkesaktive og pensjonister som medlemmer. Alle gjør en innsat. Rannveig satt som styremedlem til hun ble syk.

En klubb i en by med mange innflyttere trenger lokalkunnskapen og kontakene som et bysbarn besitter. Rannveig var Tromsøjente. Kjente byen, jobbet i NAV og brant for Fontenehuset. Men Rannveig var også internasjonal. Reiste mye og bodde en tid i Afrika. Dette ga henne en forståelse for kvinneliv andre steder i verden. Viktig kunnskap i en klubb med et tydelig ineternasjonalt fokus.

Rannveig satte spor etter seg i Tromsø Soroptimistklubb. Vi i klubben er takknemlige for vennskap og innsats.